1.Wstęp.

2.Moc uzyskiwana z turbiny wiatrowej.

2.1.Moc zawarta w strumieniu powietrza.

            2.2.Możliwość wykorzystania mocy zawartej w wietrze.

3.Pomiary wiatru.

            3.1.Anemometr.

           3.2.Interpretacja pomiarów.

           3.3.Szorstkość.

           3.4.Przeszkody.

            3.5.Ocena produkcji energii.

4.Siły działające na łopatkę.

            4.1.Siła ciągu.

            4.2.Aerodynamika wirnika.

5.Budowa elektrowni wiatrowych.

            5.1.Ogólna budowa elektrowni wiatrowej.

            5.2.Wieża.

            5.3.Wirnik.

            5.4.Bezpieczeństwo.

6.Kontrola mocy.

            6.1.Stall control – oderwanie strugi powietrza.

            6.2.Pitch control – regulacja kątem natarcia łopatki.

            6.3.Active stall – przestawianie łopatek w stronę oderwania strugi.

            6.4.Yaw control – zmiana ustawienia gondoli.

            6.5.Inne rozwiązania.

7.Charakterystyki mechaniczne wirnika.

            7.1.Optymalne obroty wirnika.

            7.2.Ile łopatek ?.

8.Inne rozwiązania turbin wiatrowych.

8.1.Turbiny o osi pionowej.

8.2.Turbiny o osi poziomej wyposażone w dyfuzor.

8.3.Elektrownie wiatrowe wykorzystujące efekt Magnusa.

8.4.Rzeczywiste turbiny wiatrowe.

9.Stała – zmienna prędkość obrotowa.

9.1.Elektrownie o stałej prędkości obrotowej.

9.2.Elektrownie o zmiennej prędkości obrotowej.

9.3.Oddziaływanie z siecią.

10.Elektrownie z generatorem asynchronicznym.

10.1.Zasada działania.

10.1.1.Powstawanie siły elektromotorycznej.

10.1.2.Charakterystyka mechaniczna.

10.1.3.Schemat zastępczy podczas pracy prądnicowej.

10.2.Układ z maszyną asynchroniczną dwubiegową.

10.2.1.Bezpośrednie podłączenie do sieci.

10.2.2.Soft start.

10.2.3.Kompensacja mocy biernej.

10.3.Zmiana liczby par biegunów.

10.4.Dynamiczna zmiana rezystancji wirnika.

10.5.Maszyna dwustronnie zasilana.

            10.5.1.Większy zakres zmian poślizgu.

            10.5.2.Sterowanie.

            10.5.3.Przekształtnik.

10.6.Elektrownie z przekształtnikiem na pełną moc maszyny.

11.Elektrownie wiatrowe z maszyną synchroniczną.

11.1.Prądnica synchroniczna.

            11.2.Maszyna synchroniczna podłączona bezpośrednio do sieci.

11.3.Maszyna synchroniczna połączona przez przekształtnik – bez przekładni głównej

11.3.1.Charakterystyka elektrowni bez przekładni głównej.

11.3.2.Właściwości elektrowni z maszyną synchroniczną .

11.3.3.Automatyka pracy elektrowni wiatrowej.

11.4.Prądnica synchroniczna z magnesami trwałymi.

12.Porównanie najpopularniejszych rozwiązań.

13.Kolekcjonowanie mocy i transport energii.

13.1.Linia przesyłowa napięcia zmiennego.

13.1.1.Elektrownie o stałej prędkości obrotowej.

13.1.2.Elektrownie o zmiennej prędkości obrotowej.

            13.2.Linia przesyłowa napięcia stałego.

14.Problemy farm wiatrowych.

            14.1.Przysłanianie.

            14.2.Hałas.

            14.3.Wybór miejsca.

            14.4.Rzeczywiste farmy wiatrowe.

15.Zakończenie.